Historie tramvajové dopravy v Olomouci

název článku:
perex:

Kudy by se měla rozvíjet moderní městská síť tramvajových spojů? O tom se v Olomouci uvažovalo od počátku provozu tramvají, ba co víc, dokonce už několik let předtím, než se vůbec do ulic města první elektrické vozy vydaly.


perex:

Zášť českých novinářů vůči „německé“ technické vymoženosti neboli elektrické dráze v Olomouci, bývala z počátku přiživována četnými nehodami. Tramvajový provoz, ač podstatně skromnější než dnes, se musel nejprve prokousat dětskými nemocemi, a navíc se ocitl v poměrně chaotické situaci, kdy neplatily ani zdaleka tak přesně dané dopravní předpisy jako dnes.


název článku:
perex:

Tradiční vypjatý nacionalismus druhé poloviny 19. století se, pro někoho zdánlivě překvapivě, promítl i do provozu nejstarší elektrické dráhy na Moravě, olomouckých tramvají.


název článku:
perex:

V onom století nastoupil na trůn nejdéle vládnoucí panovník českých zemí František Josef a Evropa prošla proměnou v průmyslovou velmoc. V tomtéž 19. století začala po Olomouckých ulicích jezdit tramvaj.