Olomouc 1899: Pozor na tramvaje! Ničí povozy a zabíjejí lidi!

Olomouc 1899: Pozor na tramvaje! Ničí povozy a zabíjejí lidi!

Zášť českých novinářů vůči „německé“ technické vymoženosti neboli elektrické dráze v Olomouci, bývala z počátku přiživována četnými nehodami. Tramvajový provoz, ač podstatně skromnější než dnes, se musel nejprve prokousat dětskými nemocemi, a navíc se ocitl v poměrně chaotické situaci, kdy neplatily ani zdaleka tak přesně dané dopravní předpisy jako dnes.

Řidiči vozů elektrické dráhy museli počítat s tím, že v úzkých ulicích, jako je například dnešní Denisova či Riegrova, se kromě tramvají pohybují například i povozy, tažené koňmi či lidé s trakaři a samozřejmě velké množství chodců.

Od 1. dubna roku 1899, kdy byl provoz městské elektrické dráhy v Olomouci spuštěn, docházelo k menším kolizím právě s koňskými povozy či třeba k omylům, kdy na jednu kolej vjely proti sobě dvě tramvaje, poměrně často, každý týden přinejmenším jednou. Podle ohlasů v česky psaných olomouckých novinách, které měly k technické novince mimořádně negativní vztah z prostého důvodu absence česky psaných jízdních řádů a instrukcí ve vozech, psaly s gustem o tom, jak se kde málem srazily dva elektrické vozy či kde tramvaj přejela psa. „Tak minulý týden po desáté hodině večerní vůz ze zastávky u univerzitní knihovny, nevyčkav vozu, který se tam měl křižovati, vjel až do třídy Františka Josefa, když tu pojednou objevil se na téže koleji vůz, jedoucí od nádraží. Zvonění tohoto bylo marno; teprve vůz od města jedoucí jel dále. Teprve na zoufalý pokřik řídiče druhého vozu se obrátil a srážce tak bylo zamezeno.“ Na celé trati tehdy přitom jezdilo jen devět motorových a čtyři vlečné vozy. Jindy měly tramvaje trable s technickým stavem – stávalo se, že vůz selhal, a cestující, kteří nasedli u nádraží s tím, že chtějí být co nejdříve v centru, šli nakonec pěšky.

Smutným vrcholem všech zádrhelů, poruch a nehod v prvním měsíci provozu byla srážka, při které zemřela šedesátiletá žena. Ráno 25. dubna se jistá paní Novotná, podomní prodavačka, dostala v místech ústí ulice Božího Těla (Univerzitní) do Eliščiny třídy (Denisova ulice) mezi tramvaj a koňský povoz. „I byla elektrickým vozem k zemi stržena a několik metrů vlečena.“ Ačkoliv jí kolemjdoucí vojenský lékař poskytl první pomoc a později byla přepravena do Zemské nemocnice, k vědomí již nepřišla a svým zraněním podlehla. Téhož dne na třídě Františka Josefa (Masarykova) došlo ke srážce tramvaje s povozem, přičemž byl nárazem vozka shozen na cestu a dostal se pod kola vlastního vozu. Tentokrát vyvázl nešťastník jen se zraněními a poničeným povozem.

„Více opatrnosti, a sice jak ze strany obecenstva, tak i, a to zvláště, ze strany elektrické dráhy je zapotřebí. Jinak stane se rubrika „neštěstí na elektrické dráze“ v našich listech stálou,“ uzavřel svou zprávu tehdejší žurnalista.

Fotografie:

 

Autor: Mgr. Michal Folta | 12. března 2013 (út)