Harmonogram stavby tramvajové trati

ROK 2022 

IV. ETAPA (1/2), leden–červen 

 • úplná uzavírka křižovatky ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova 
 • vybudování tramvajové trati přes křižovatku do ulice Zikova, úprava křižovatky (povrch vozovky, chodníky či semafory) 
 • objízdné trasy: hlavní objízdná trasa povede po ulicích Jižní, Slavonínská, Střední Novosadská, Rooseveltova a Velkomoravská; k Bille se dostanete po ulicích Velkomoravská, Schweitzerova, V křovinách, Janského a Jeremiášova 
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16, 17, 28, 29, 50 a 51 

IV. ETAPA (2/2), leden–červen 

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicí Rooseveltova a vjezdem k prodejně Albert (práce budou probíhat ve stávající uzávěře) 
 • vybudování tramvajové trati včetně zastávky Zikova, úprava ulice Zikova mezi křižovatkou s ulicí Rooseveltova a vjezdem k prodejně Albert (povrch vozovky, chodníky) 
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Skupova a Trnkova; na parkoviště prodejny Albert se dostanete přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování) nebo po ulicích Zikova, Skupova a Trnkova 
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29 

V. ETAPA, duben–červen 

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova (včetně omezení současného provizorního stání na ulici Zikova před prodejnou Albert) 
 • vybudování tramvajové trati včetně úpravy chodníků a komunikací na ulici Zikova mezi vjezdem k prodejně Albert a ulicí Werichova 
 • objízdné trasy: doprava z ulice Werichova bude umožněna po ulicích Zikova, Rožňavská a Trnkova; na parkoviště prodejny Albert se dostanete přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování) 
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29 

VI. ETAPA, červenec–říjen 

 • úplná uzavírka ulice Zikova (včetně omezení současného provizorního stání na ulici Zikova před prodejnou Albert) 
 • dokončení tramvajové trati; vybudování nové zastávky Rožňavská a úprava chodníků, parkovišť a komunikací na ulici Zikova mezi ulicemi Werichova a Schweitzerova 
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Skupova a Trnkova; na parkoviště prodejny Albert se dostanete přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování) 
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29 

ROK 2021

Mapa etap stavby 2021 (Pdf 34 Mb)

0. ETAPA, březen

 • bez uzavírek, dojde pouze ke krátkodobému záboru některých parkovacích ploch
 • kácení stromů, demolice budovy na křižovatce ulic Rooseveltova a Trnkova, příprava staveniště

I. ETAPA (1/3), duben–červenec

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweitzerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkoviště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování)
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

I. ETAPA (2/3), duben–září

 • částečná uzavírka ulice Rooseveltova mezi zastávkou Trnkova a ulicí Zikova (bude zachován obousměrný provoz); úplná uzavírka ulice Trnkova v místě výstavby parkoviště
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, úprava ulic Trnkova a Rooseveltova (povrch vozovky, chodník, cyklostezka, přechod či parkoviště)
 • provoz MHD nebude omezen, na nezbytně nutnou dobu může dojít k přesunu autobusové zastávky Trnkova

I. ETAPA (3/3), duben–listopad

 • ulice Schweitzerova mezi ulicemi Zikova a Družební, bez uzavírky (všechny práce se budou odehrávat mimo komunikaci)
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, instalace elektrického ohřevu výhybek

II. ETAPA, srpen–říjen

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Werichova a Schweitzerova
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení
 • objízdné trasy: doprava ze sídliště Werichova bude umožněna po ulicích Zikova nebo Rožňavská; na spojnici ulic Werichova a Rožňavská bude dočasně zakázáno podélné parkování u panelových domů; další objízdná trasa povede po ulici Trnkova s výjezdem na Rooseveltově
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

III. ETAPA, listopad–prosinec

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova
 • napojení nové hlavní kanalizační stoky a rušení stávajícího sběrače
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweitzerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkoviště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování)
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

Detailnější informaci o stavbě tramvajové trati a souvisejících omezeních najdete v sekci Často kladené dotazy.