Harmonogram stavby pro rok 2021

Mapa etap stavby 2021 (Pdf 34 Mb)

0. ETAPA, březen

 • bez uzavírek, dojde pouze ke krátkodobému záboru některých parkovacích ploch
 • kácení stromů, demolice budovy na křižovatce ulic Rooseveltova a Trnkova, příprava staveniště

I. ETAPA (1/3), duben–červenec

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweitzerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkoviště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování)
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

I. ETAPA (2/3), duben–září

 • částečná uzavírka ulice Rooseveltova mezi zastávkou Trnkova a ulicí Zikova (bude zachován obousměrný provoz); úplná uzavírka ulice Trnkova v místě výstavby parkoviště
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, úprava ulic Trnkova a Rooseveltova (povrch vozovky, chodník, cyklostezka, přechod či parkoviště)
 • provoz MHD nebude omezen, na nezbytně nutnou dobu může dojít k přesunu autobusové zastávky Trnkova

I. ETAPA (3/3), duben–listopad

 • ulice Schweitzerova mezi ulicemi Zikova a Družební, bez uzavírky (všechny práce se budou odehrávat mimo komunikaci)
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, instalace elektrického ohřevu výhybek

II. ETAPA, srpen–říjen

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Werichova a Schweitzerova
 • přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení
 • objízdné trasy: doprava ze sídliště Werichova bude umožněna po ulicích Zikova nebo Rožňavská; na spojnici ulic Werichova a Rožňavská bude dočasně zakázáno podélné parkování u panelových domů; další objízdná trasa povede po ulici Trnkova s výjezdem na Rooseveltově
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

III. ETAPA, listopad–prosinec

 • úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova
 • napojení nové hlavní kanalizační stoky a rušení stávajícího sběrače
 • objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweitzerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkoviště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště Penny (neplatí pro zásobování)
 • částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16 a 29

Detailnější informaci o stavbě tramvajové trati a souvisejících omezeních najdete v sekci Často kladené dotazy.