Tramvajová trať pokročila, za dva týdny otevřou polovinu Zikovy ulice a další část uzavřou

Tramvajová trať pokročila, za dva týdny otevřou polovinu Zikovy ulice a další část uzavřou

Významné pokroky se odehrávají na stavbě tramvajové trati na Nové Sady. Většina ze zhruba 2250 metrů kolejí je již položena a část trati je již zcela hotová, uložená ve štěrkovém a betonovém loži s asfaltovým povrchem či zelenými rozchodníky. Ulici Zikovu od křižovatky u Penny Marketu až po kotelnu a Werichovu ulici čeká za dva týdny kolaudace. První tramvaje, nejdříve bez cestujících, vyjedou na trať na konci října.

Kontrolní den ve čtvrtek 28. července ukázal, že stavba probíhá přes všechny vnější obtíže dobře a podle harmonogramu. „Zajímalo nás především to, jestli zhotovitelské firmy zvládají dohodnuté termíny a kdy se obyvatelům z okolí konečně uleví, protože si uvědomujeme, jak jim stavební práce komplikují život,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Zvládáme vše podle harmonogramu, i když jsme od začátku museli řešit poměrně dost různých komplikací,“ potvrdil Martin Kutěj, vedoucí celého náročného projektu, který provádí konsorcium firem OHLA ŽS a IDS Olomouc.

Pro obyvatele Zikovy a okolních ulic je nejvýznamnější zprávou asi příslib, že už 12. srpna by měla proběhnout kolaudace vozovky od křižovatky s Rooseveltovou ulicí až po kotelnu. „Uvolní se tím cesta pro obyvatele ulic Werichova a Rožňavská, kteří museli dosud jezdit objízdnou trasou,“ popsal primátor Žbánek. „Stavební práce pak budou pokračovat dál směrem k další křižovatce s Rožňavskou ulicí, kterou uzavřeme. V tomto úseku ještě musíme provést zemní práce, položit koleje a vybudovat další zastávku a konečně také vozovku,“ doplnil Martin Kutěj.

Dokončených prací je celá řada. Hotova a vyzkoušena je třeba měnírna, která bude nový úsek trati zásobovat elektřinou. „Připraveny jsou už také plochy, kde zahradnická firma provede výsadbu nové zeleně,“ dodal šéf projektu Kutěj.

V samém závěru stavby bude propojena stará a nová část trati. „Napojení na první část trati začneme realizovat asi 10. října, na kdy je naplánována i výluka na trati. My pak musíme demontovat provizorní přejezd, natáhnout trolejové dráty a propojit koleje. Na konci měsíce pak trať prověří drážní úřad, uskuteční se technicko bezpečnostní zkouška a testovací jízdy,“ vysvětlil Ivo Mikyska za společnost IDS Olomouc. Pokud vše dobře dopadne, vydají se první cestující na trať na začátku listopadu.

„Náklady na stavbu jsou přibližně 470 milionů korun, z toho téměř 370 milionů jsme získali z dotací. I když se v posledním roce poměrně výrazně měnily ceny stavebních materiálů, nám se podařilo vysoutěžit stavbu včas za výhodnou cenu a také uzavřít dobrou smlouvu. Díky tomu se pro město konečná cena nijak nezvýšila,“ dodal investiční náměstek primátora Martin Major.

V rámci kontrolního dne zástupci města prošli i připravované napojení stezky pro cyklisty. Ta spojuje již dokončené a používané úseky cyklostezky ve Schweitzerově ulici s ulicí Zikovou. „Jde o navazující investiční akci města, která bude hotova do konce září,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Fotografie:

 

28. července 2022 (čt)