Hlavní práce na stavbě tramvajové trati se přesunuly do Zikovy ulice

Hlavní práce na stavbě tramvajové trati se přesunuly do Zikovy ulice

Po dokončení prací a otevření křižovatky ulic Schweitzerova a Zikova se všechny stavební činnosti přesunuly do přední poloviny Zikovy ulice. V prostoru před cukrárnou se otevírá provizorní průchod staveništěm.

Probíhá zde výstavba kolejiště včetně obou nástupišť tramvajových zastávek Zikova, rozšíření jízdních pruhů komunikace a parkovacích podélných stání. Dále se budují cyklochodníky na pravé straně od domu sociálních služeb až k provizornímu přechodu přes koleje naproti cukrárny Belluno.

V pátek 17. června stavební firma otevřela provizorní průchod stavbou naproti cukrárny Belluno, aby tak umožnila snadnější průchod obyvatel. „Tímto se omlouváme za ztížené pohybové podmínky, bohužel jinak to ale nebylo možné. Po otevření tohoto průchodu bychom uvítali, kdyby jej veřejnost využívala a neprocházela staveništěm v jiných místech,“ vzkazuje Barbora Hocková ze společnosti OHLA ŽS.

Fotografie:

 

17. června 2022 (pá)