Tramvajová trať na Nové Sady má už první část jízdní dráhy

Tramvajová trať na Nové Sady má už první část jízdní dráhy

V uplynulém období se výstavba soustředila na výstavbu nové tramvajové trati a komunikací. Na začátku ulice Zikova, před supermarketem Penny, proběhlo armování a betonáž prvního úseku pevné jízdní dráhy v délce přibližně padesáti metrů. Brzy bude provedeno totéž i u druhé křižovatky vedle Billy.

Na konci ulice Zikova bylo postaveno dalších devět stožárů trolejového vedení. S tímto úsekem přímo souvisí výstavba samotné křižovatky ulic Zikova - Schweitzerova, kde již byly položeny koleje a probíhá armování jízdní dráhy přes křižovatku.

„Současně s budováním trati se už uskutečnily výkopové práce na všech rozšířeních křižovatky, zřízení konstrukčních vrstev a montáž betonových obrub středových ostrůvků a komunikace,“ doplnil investiční náměstek primátora Martin Major. „Na staveništi je už dnes do značné míry vidět, jak se obě křižovatky změní oproti jejich původní podobě,“ dodal Martin Major.

Stavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady má skončit letos v říjnu. Vznikne dvoukolejná trať o délce zhruba 1200 metrů se třemi zastávkami v každém směru. Kromě toho se změní dvě křižovatky, vozovky, chodníky, přechody pro chodce a přibude nová světelná signalizace.

Fotografie:

 

4. dubna 2022 (po)