Pozor na uzavírky pěších tras přes křižovatku ve Schweitzerově ulici!

Pozor na uzavírky pěších tras přes křižovatku ve Schweitzerově ulici!

Z důvodu aktuální rozsáhlé stavební činnosti byla zhotovitelská firma nucena uzavřít nyní veškeré pěší trasy procházející stavbou na křižovatce ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova. Důvodem je zajištění bezpečnosti na stavbě.

Provizorní trasy budou vedeny kolem stavby a budou vyznačeny oranžovými směrovými šipkami. Stavba je ohrazena pletivovým pevným oplocením, aby byla zajištěna neprůchodnost a zabránilo se případně i náhodnému vstoupení.

Chodníky přes rozestavěnou křižovatku budou takto uzavřeny do konce února 2022. Poté budou vytvořeny koridory, které pěším zkrátí průchod od garáží po ulici Velkomoravská.

Fotografie:

 

13. ledna 2022 (čt)