Co letos čeká stavbu tramvajové trati? Počítá se s dokončením v říjnu

Co letos čeká stavbu tramvajové trati? Počítá se s dokončením v říjnu

Koleje, zastávky, chodníky a další. Harmonogram práce na příštích šest měsíců představila společnost, která staví pokračování tramvajové trati na Nové Sady. Zhotovitelská společnost OHLA ŽS i nyní počítá s tím, že přes některé dílčí těžkosti a složitou situaci na trhu stavebnin dodrží harmonogram a stavba skončí letos v říjnu.

Z představených plánů je zřejmé, že pro řidiče i obyvatele lokality sídlišť Nové sady a Povel bude nejnáročnější období do května. V tomto období bude uzavřena a přestavována křižovatka Zikovy a Schweitzerovy ulice. Ve stejném období bude na křižovatce u Billy a také v celé Zikově ulici vystavěna tramvajová trať. V červnu pak budou v Zikově ulici dobudovány chodníky, silnice a samotná trať u křižovatky s Rooseveltovou ulicí před prodejnou Albert.

Ve finálním období od července do října bude v Zikově ulici dokončena výstavba tramvajové tratě včetně nové zastávky Rožňavská, dokončeny budou chodníky, parkoviště a komunikace v úseku od ulice Werichova po ulici Schweitzerova.

Dokončením tohoto úseku se propojí výstavby tratě z let 2021 a 2022. Otevře se zrekonstruovaná ulice Zikova a nová trať bude uvedena do provozu. „Směřujeme veškeré úsilí k dokončení v říjnu, tedy dle termínu ve smlouvě,“ potvrzuje David Filák, stavbyvedoucí za společnost OHLA ŽS.

IV. etapa / leden - květen 2022

  • úplná uzavírka křižovatky ulic Schweitzerova/Zikova/Jeremiášova
  • vybudování tram. trati přes křižovatku do ul. Zikovy, chodníků, nového povrchu komunikace a SSZ
  • objízdné trasy uzavřené křižovatky vyznačeny
  • příjezd k prodejně Billa z ulice Velkomoravská, Schweitzerova, V křovinách, Janského do Jeremiášovy
  • vybudování tramvajové trati včetně zastávky Zikova, chodníků a komunikací v úseku ulice Zikova (od křižovatky s ulicí Rooseveltova - po vjezd prodejny Albert)
  • práce budou probíhat ve stávající uzávěře
  • dopravní obslužnost ulice Werichova - dle stávající situace

V. etapa / duben - červen 2022

  • vybudování tramvajové trati, chodníků a komunikací v úseku ulice Zikova před prodejnou Albert po ulici Werichova
  • vjezd do ulice Werichova výhradně po souběžné komunikaci Zikova z ulice Trnkova (Rooseveltova)

Harmonogram na finální období od července do října bude ještě upřesněn.

Fotografie:

 

11. ledna 2022 (út)