Tramvajová trať Nové Sady pokračuje, v Zikově ulici změní trasy pro pěší

Tramvajová trať Nové Sady pokračuje, v Zikově ulici změní trasy pro pěší

Stavba tramvajové trati na Nové Sady opět postoupila dál. V souvislosti s tím se od příštího týdne posune také zábor plochy pro stavební práce. Hlavní práce se teď soustředí na stavbu nového kanalizačního sběrače a jeho přidružených větví v Zikově ulici, v Rooseveltově ulici už běží stavba samotné tramvajové trati.

„V nadcházejícím 25. týdnu bude rozšířen zábor stavby až po ulici Werichovu. Tímto záborem bude zrušen dosavadní chodník přes ulici Zikova,“ uvedl stavbyvedoucí David Filák ze společnosti OHL ŽS. Náhradní trasa pro přechod bude od vjezdu k supermarketu Albert (u cukrárny) přes ulici Zikova, dále po upraveném zeleném pásu na parkoviště před bytovkami. Trasa bude vyznačena oranžovými směrovými značkami a oplocena mobilním oplocením pro zajištění bezpečnosti.

Celá tato změna je vynucena pokračujícími pracemi na výstavbě kanalizačního sběrače a přidružených větví, sdruženého kabelovodu a patek trolejového vedení. V Rooseveltově ulici pokračuje výstavba světelné signalizace nové křižovatky ulic Jeronýmova, Rooseveltova a Trnkova, parkovišť a samotné tramvajové trati.

 

18. června 2021 (pá)