Tramvajová trať na Nové Sady: stavba postupuje rychle

Tramvajová trať na Nové Sady: stavba postupuje rychle

Od března vzniká na Nových Sadech nová část tramvajové trati. Během dubna a května se práce výrazně posunuly. Po úvodní demolici a nezbytném kácení stromů a keřů se nyní už hlavně staví a přemísťuje.

Pracuje se na novém napojení ulice Trnkova na ulici Rooseveltovu, hotová je přeložka vodovodu, kabelovod a základy trolejového vedení pro tramvajovou trať. Stavební firma připravuje novou komunikaci, parkoviště a chodníky, chystají se sítě pro veřejné osvětlení a semafory. V Zikově ulici se výstavba kanalizačního sběrače přesunula před prodejnu Albert, proto musel být uzavřen přechod pro chodce u trafiky.

V příštích týdnech se hlavní stavební aktivity v ulici Zikova přiblíží ke křížení s ulicí Werichova, takže bude nutné uzavřít přechod pro chodce před budovou Oltermu. Pro bezpečné přecházení k Albertu a Penny Marketu pak bude zřízen provizorní přechod přes Zikovu ulici právě v místech nyní uzavřeného přechodu u trafiky.

Stavba 1200 metrů dlouhé tramvajové trati má být hotova na podzim 2022, budou na ní tři zastávky a kromě trati vzniknou i nové chodníky, přechody pro chodce, cyklostezky, semafory a veřejné osvětlení a uskuteční se také nová výsadba zeleně.

Fotografie:

 

27. května 2021 (čt)