Tramvajová trať: Olomoučany zajímá parkování, harmonogram i změny v MHD

Tramvajová trať: Olomoučany zajímá parkování, harmonogram i změny v MHD

Skoro tři desítky dotazů zodpověděl v pátek 26. února primátor Mirek Žbánek v online chatu se čtenáři Olomouckého Deníku. Do chatu se zapojilo dvacet čtenářů, z nichž někteří položili více dotazů. Otázky se týkaly hlavně tří témat – organizace stavby, kapacity parkovacích stání během a po dokončení stavby a změny v intervalech MHD na Nových sadech. Jiné dotazy se týkaly tramvajové dopravy obecně. Primátor odpověděl každému tazateli, i když je zřejmé, že část odpovědí se bude upřesňovat teprve v průběhu stavby podle aktuální situace.

Zde přinášíme kompletní přepis otázek a odpovědí.

DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, jak budou řešeny výluky přilehlých linek MHD? Děkuji
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Zdravím všechny čtenáře a hned začnu odpovědí na tento praktický dotaz. Výstavba ovlivní od dubna autobusové linky 10, 16 a 29. Linka 10 bude vedena po trase Albertova, Velkomoravská a Tovární, takže neobslouží zastávky Povel - škola, Zikova a Trnkova. Nově bude zastavovat na zastávkách Zenit a Velkomoravská. Linka číslo 16 bude ve směru na Nové Sady vedena po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Rooseveltova a Střední Novosadská, takže neobslouží zastávky Povel - škola (ve směru z centra) a Zikova. Bude zastavovat na zastávkách Zenit a Trnkova. Ze zastávky Nové Sady bude dále pokračovat beze změn. Ranní spoj linky 29 bude vyjíždět až ze zastávky Trnkova.

DOTAZ: Dobrý den, přibude po výstavbě trati nějaký nový mobiliář (např. další chytré lavičky/koše, inteligentní zastávky, atd)? Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Na nové tramvajové trati budou vybudovány celkem tři dvojice zastávek MHD, na kterých budou zřízeny inteligentní označníky, osvětlené jízdní řády a na dvou zastávkách budou osazeny jízdenkové automaty. Současně dojde k doplnění panelu na stávající zastávce na ulici Rooseveltova. Podél nově navržených pěších tras jsou navrženy lavičky a odpadkové koše. Lavičky jsou navrženy jak na ulici Rooseveltova, tak na ulici Zikova. Celkem bude podél trasy osazeno 12 ks laviček a 4 odpadkové koše. Přístřešky na všech nových zastávkách budou typové třímodulové, jejich součástí budou 4 sedačky. Prvky mobiliáře stejně jako vzrostlá zeleň ve formě aleje jsou zde navrženy pro podporu městského prostředí, protože dané území působí velmi neosobně.

DOTAZ: Dobrý den pan primátore, jako obyvatel sídliště na ulici Trnkova mám v souvislosti s novou tramvajovou tratí velké obavy o parkovací místa, kterých je už v tuto chvíli málo. Budou nová parkovací místa, změní se parkovací strategie, nebo se zavede zákaz parkování pro větší vozy nad 2,5 tuny? Jistě o tom víte, ale různých firemních dodávek se na sídlišti objevuje stále více a lidé co tu bydlí nemají kde zaparkovat! Děkuji RZ
ODPOVĚĎ: Po dokončení stavby přibydou nová místa, jednak vznikne nové parkoviště mezi Trnkovou a Zikovou ulicí s 26 místy, a navíc budou parkovací zálivy nově po obou stranách Zikovy ulice, kde vznikne 52 legálních parkovacích míst. Ve Schweitzerově ulici bude zrekonstruováno 5 stávajících míst. Celková bilance znamená nárůst počtu míst. Pokud jde o zákaz odstavování dodávek na sídlištích, tak na tom už se pracuje, připravujeme pilotní zónu na Tabulovém vrchu. Jedná se vytvoření zón, kde bude zakázáno stání dodávek pravděpodobně v noční době mezi 19. a 7. hodinou. Zároveň připravujeme novou parkovací politiku, v rámci které se snažíme najít řešení ke zlepšení stávající neutěšené situace. V současné chvíli máme na stole několik variant řešení, nad kterými se vede pracovní diskuze politiků s dopravními odborníky. Po nalezení společného konsensu bude návrh představen veřejnosti, která jej bude moci ještě připomínkovat.

DOTAZ: Dobrý den, mohu se ještě zeptat, jaké konkrétní práce na stavbě započnou 1. března, nebo zda-li je možné blíže specifikovat harmonogram prací? Děkuji, pěkný den
ODPOVĚĎ: Dobrý den i vám. Dnes Správa nemovitostí Olomouc začala odpojovat inženýrské sítě od budovy bývalé autoškoly, kterou čeká demolice. Ráno, když jsem jel kolem do práce, tam už pracoval bagr. V pondělí 1. března stavební firma přebírá staveniště. V následujících dnech bude postupně vznikat zázemí stavby a proběhne kácení zeleně, kterou po dokončení stavby nahradí nové stromy ve výrazně vyšším počtu. V průběhu března se počítá ještě s demolicí staré budovy u Trnkovy ulice. Samotné stavební práce naplno začnou až v dubnu. Od začátku budou na místě také archeologové. Harmonogram jednotlivých částí stavby najdete na speciální stránce www.tramvaj.olomouc.eu, v Olomouckých listech a také v letácích, které začínáme distribuovat do schránek. Chci ještě zdůraznit, že harmonogram znamená výhled při optimálním průběhu prací.

DOTAZ: Dobrý den, bydlím na ulici Zikova 10 a naše parkoviště před domem si svévolně bez jakékoli domluvy zabrala od 3.3.2020!!! stavba. Žijeme v oblasti, kde není možno už odpoledne nikde zaparkovat a někdo povolí stavbě zábor /nevím k čemu/,když je vedle možnost na zeleném prostranství. Mám za to, že parkoviště u domů byla vybudována jako základní občanská vybavenost k domům. Bud´te tak laskav a sdělte nám, obyvatelům Zikovy ulice, kde máme parkovat. Nebo už nemáme demokracii a vládnoucí garnitůra předvádí aroganci moci? Nikdo se nikoho na nic neptá. Máte snad sloužit občanům a vést s nimi v případě potřeby nějaký dialog. Jak mohou občané věřit Vašim slovům? Bude líp ???
ODPOVĚĎ: Dobrý den, tento zábor místa (uzavření parkoviště) se týká pouze dvou až tří dnů při kácení stromů. Důvodem je snaha nepoškodit zaparkovaná vozidla. Osobně jsem usiloval o to, aby stavba nezabírala dlouhodobě stávající parkoviště, protože z projektové přípravy vyplynulo, že v daném území není kde vybudovat náhradní parkovací místa, jako jsme to udělali například při stavbě protipovodňových opatření.

DOTAZ: Dobrý den. Součástí má být světelná křižovatka mezi ulicemi Zikova, Rooseveltova. Kdy by měla být funkční? Děkuji
ODPOVĚĎ: Dobrý den, předpokládáme, že k tomu dojde až ve druhé polovině roku 2022, po zkolaudování křižovatky. Sama křižovatka mezi Rooseveltovou a Střední Novosadskou bude po celou dobu stavby průjezdná.

DOTAZ: Dobrý den, pane primátore, obracím se na Vás jako obyvatelka místní části Nové Sady a chtěla bych vědět, jak je plánované parkování osobních vozidel během výstavby a pak i po výstavbě. V současné době je na ulici umístěno dopravní značení o zákazu stání s termínem od kdy je platné, toto jsou veškeré informace, které v tuto chvíli obyvatelé mají. Na stránkách magistrátu jsem se k více informacím nedopátrala. Je někde k dispozici i podrobný harmonogram stavebních prací? Předem děkuji JO
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Na stránkách www.tramvaj.olomouc.eu už dnes najdete harmonogram stavebních prací v roce 2021. Dopravní značení, které je v ulicích dnes, se týká jenom krátkodobého vymístění parkovišť při kácení stromů – tam půjde vždy o dva až tři dny. Jakmile začnou skutečné stavební práce, tedy od dubna, bude sice uzavřena část Zikovy ulice, ale jednáme o tom, že ve zbývající části stavba umožní parkování na volných místech PO OBOU stranách ulice, což by mělo vykompenzovat úbytek míst, způsobený záborem stavby. Po ukončení výstavbě bude situace na sídlišti lepší. Jednak přibude 26 úplně nových míst u Trnkovy ulice, a také v Zikově ulici vzniknou nová legální místa tím, že parkovací zálivy budou po obou stranách ulice. Jsem rád, že ve finálním stavu bude situace pro řidiče lepší než dnes.

DOTAZ: Dobrý den, v jakém časovém horizontu se počítá se stavbou 3. etapy ke Slavonínu? V jakém je projekt stadiu a jaká je pravděpodobnost, že by se po dokončení 2. etapy začalo hned s tou třetí? Plánované termíny dokončení? Optimistická a pesimistická varianta. Děkuji, Slavoníňák ;)
ODPOVĚĎ: Nejoptimističtější varianta hovoří o roce 2023, ale pravděpodobně to bude s ohledem na finanční možnosti města a nutnost dokončení jiných důležitých investičních akcí později. Třetí etapa má hotovou projektovou dokumentaci pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí. Ke stavebnímu povolení je potřeba vykoupit pozemky pod III. etapou, s výkupem pozemků se začalo, ten ale zatím není dokončen. Sledujeme i podmínky evropských dotačních titulů a hledáme tak další možné zdroje financování.

DOTAZ: Nebylo by lepší, kdyby se město do žádných akcí nepouštělo? Poprvé co se koplo do země na nové tramvajové trati uplynulo už víc jak 10 let a hotova je ca. 1/3. Na konečné tramvaje v Pavlovičkách taky nikdo není schopen (nebo spíš nechce) opravit přejezd přes tramvajový pás na Pavlovické ulici, ve směru od Chválkovic do Hodolan jej přejet je taky zážitek. Mimoúrovňový přejezd přes přerovskou trať (Nový Svět - Holice) se už "staví" taky několik let. Výstavba cyklostezek ve výsledku jako celek taky "stojí za to" (viz u Bristolu, hlavně dopravní značka C14a). Koncepce žádná, hlavně, že se někde splaší dotace a něco se postaví s velkou slávou, sice odnikud nikam, ale postavilo se (tady zřejmě platí, že každá čárka se počítá). Proč se nikdo z města nepodívá (nebo opět nechce) jak řeší dopravu jinde, kde s tím mají větší zkušenosti?
ODPOVĚĎ: Dopravní stavby, zejména kolejové, jsou během na dlouhou trať. Jako člověk, který přišel na radnici ze správy železnic, vím, o čem mluvím. Prvotním cílem budování nové tramvajové trati bylo zavedení tramvajové dopravy na Nové Sady. Toto předsevzetí bude vybudováním této II. etapy TT naplněno. Vámi zmíněné Pavlovičky jsou problematické, protože tramvajová trať, která si určitě zaslouží celkovou modernizaci, vede po silnici I. třídy, která patří státu a nikoliv městu. Mimoúrovňový přejezd přes železniční koridor v ulici Holická je na krajské komunikaci a investorem přemostění bude Správa železnic, nikoliv město. My se snažíme s těmito vlastníky komunikací a tratí koordinovat své záměry, jako například dobudování cyklostezek a chodníků nebo zmíněné modernizace tramvajových tratí.

DOTAZ: Myslíte, že o tramvajovou dopravu na Nové sady bude zájem? Máte vůbec zjištěno, jak lidi využívají první část?
ODPOVĚĎ: O tramvajovou dopravu v Olomouci je velký zájem, potvrzuje se to i v nynější obtížné situaci. Tramvaje považujeme za výborný hromadný dopravní prostředek, protože je ekologický, variabilní a dobře dostupný i pro lidi s pohybovým omezením. Pokud jde o trať na Nové Sady, ta byla i přes některé pochybnosti kritiků v reálu velmi hojně využívána od samého počátku a počet cestujících tady rostl. V prvním roce se na této trati svezlo zhruba 1,7 milionu cestujících, v následujícím roce 1,84 milionu a o rok později už počet cestujících překročil hranici dva miliony osob. Proto jsme jak my, tak dopravní podnik přesvědčeni o tom, že po prodloužení trati do hustě obydleného centra sídliště bude zájem cestujících ještě dále růst. Konec konců, využívání této trati cestujícími bylo jedním z indikátorů dotace, proto jsme je museli monitorovat.

DOTAZ: Dobrý den, pane primátore měl bych na Vás 2v1 otázky. 1. Myslíte si že by bylo realizovatelné aby tramvajová trať od zastávky U kapličky byla vedena pres to pole i na novou ulic přes Okružní na Neředín?. 2. Proč jste nespojily druhou a třetí etapu do jedné realizace nebylo by to levnější?. Děkuji za odpověď Michal Z.
ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud vím, tak se kdysi taková varianta zvažovala, ale v dnes platném územním plánu se s tím již nepočítá. Pokud jde o spojení obou etap, máte pravdu, bylo by to praktičtější, ale bohužel nám zatím nepatří pozemky v místě třetí etapy a na cizích pozemcích samozřejmě nemůžeme stavět.

DOTAZ: Dobrý den, proč je tramvajová trat vedena středem Zikovy ulice? Zatímco zbytek trati je veden mimo vozovku?
ODPOVĚĎ: Dobrý den. Jedním z důvodů je vzdálenost tramvajové trati od obytných domů. V Zikově ulici je zástavba na obou stranách, proto je optimální vést trať středem ulice, zatímco ve Schweitzerově ulici je na pravé straně trati pole, proto může být trať vedena mimo vozovku zeleným pásem. V tomto zeleném pásu navíc nejsou ani žádné inženýrské sítě, které by bylo nutné překládat, takže je to vhodnější varianta. Poslední důvod, proč ve Schweitzerově ulici nevede trať středem vozovky, je ten, že nestavíme třetí etapu a tak bude trať zatím končit kolejovou úvratí. Na tu by ve vozovce nebylo dost místa. Při dobudování trati by pak bylo nutné ze středu vozovky vést koleje na točnu, což by znamenalo další světelnou křižovatku. Pokud jde o Zikovu ulici, projektant zvažoval více variant, a výsledné řešení vedení trati středem bylo zvoleno jako optimální. Z hlediska dopravního i z hlediska chodců a obyvatel této ulice.

DOTAZ: Vážený pane primátore, prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1. Výstavba tramvajové tratě je poměrně nákladná věc, tramvajová doprava bude provozně nákladnější, dojde k záboru zeleně, ubude parkovacích míst podél ul. Zikova. Jaké jsou vlastně důvody výstavby této tramvajové tratě? 2. Po dokončení této etapy očekávám redukci stávajících autobusových spojů, hlavně 16, podobně jako v předchozí etapě, kdy byla zrušena rychlá linka č. 23 na hlavní nádraží. Bude prodloužená tram. linka jezdit na hl. nádraží a kudy ? Dojde k dalšímu prodloužení doby jízdy do důležitého železničního uzlu, nebo pojede tramvaj přes Kosmonautů ? 3. Linka 17 do Nemilan bude jezdit nadále ve stejné trase a intervalech ? Děkuji J.V., Olomouc
ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokusím se odpovědět na všechny tři dotazy. Ad 1: Máte pravdu, že tramvajová doprava je nákladná. Už před 120 lety se Olomouc rozhodla, že páteřní síť velkokapacitní přepravy budou tvořit tramvaje. Výhody jsou zřejmé – je to komfortnější, rychlejší a taky ekologičtější doprava. A mimochodem, i autobusová doprava se po očekávaném zavedení nízkoemisního zákona zdraží. Ubyde travnaté plochy, ale naopak přibude 92 stromů a 3372 keřů. V Rooseveltově a Schweitzerově ulici jsou kolejové absorbéry, které mají na sobě vegetační vrstvu a umí zadržovat vodu, takže ve výsledku ochlazují okolí. Pouze v Zikově ulici bude tramvajová trať bez trávy. Ad 2: Po dokončení II. etapy zůstane interval na tramvajových linkách č. 3 a 5 zachován dnešní. Až po dokončení III. etapy přejde interval na lince č. 5 z 30 minut na 15 a poté bude četnost obdobně jako v Neředíně (8 spojů za hodinu). Obě linky zůstanou ve své trase, tedy linka č. 3 přes centrum na Hlavní nádraží a linka č. 5 přes Kosmonautů na Hlavní nádraží. Linka č. 16 přejde z 10 minut na 12 minutový špičkový interval. Větší změny v linkování autobusové dopravy nastanou teprve po dokončení III. etapy. Ad 3. Po dokončení II. etapy zůstane interval a trasa linky č. 17 stejná.

DOTAZ: Dobrý den. Proč se nepostaví i zbývajících 400m vč. smyčky? Pak by nebylo nutné kupovat další obousměrné vozy (3 jezdí, na 4. se čeká) za zhruba 90 mil. Kč (bohužel už se koupilo, takže se finance na onen kousek už nedají použít), navíc potom by tam mohla jezdit i sóla, čímž by klesly náklady na provoz. A jak to vypadá s odstavným kolejištěm na Jeremenkově? A výhledově - už se uvažuje, jak po zprovoznění tramvaje obsloužit klíčovou zastávku Povel škola (když snad stále platí, že když bude tramvaj, seškrtají se autobusy). Děkuji
ODPOVĚĎ: Dobrý den, na první dotaz jsem už odpovídal, jednoduše - třetí etapu teď nestavíme proto, že městu nepatří pozemky a zatím se je nepodařilo vykoupit. Odstavené kolejiště na Jeremenkově ulici se bude stavět současně se stavbou druhé etapy tramvajové trati. Jediný rozdíl je v tom, že zatímco u tramvajové trati je investorem město, odstav a servisní středisko v Jeremenkově ulici staví DPMO. Pokud jde o poslední část dotazu na zastávku Povel – škola, je to takto: Po dokončení II. etapy zůstává v této lokalitě i linka č. 16, pouze se prodlužuje interval z 10 minut na 12 minut v ranní a odpolední špičce, z 15 na 20 minut v sedle.

DOTAZ: Zasáhne nějak stavba do provozu současné linky na Trnkovu ulici? Například při napojování kolejí apod, počítá se v rámci stavby i s nějakou výlukou linky přes Šantovku?
ODPOVĚĎ: Dobrý den, nikoliv, do provozu tramvajové linky na Trnkovu stavba nezasáhne. Situaci při napojování kolejí ještě prověřím, předpokládám ale, že se to bude týkat až závěru stavby v roce 2022.

DOTAZ: Jak to prosím vypadá se stavbou vozovny v Neředíně? By to jen nápad nebo se na tomto projektu již nějak opravdu pracuje? Není trochu nepraktické vozit všechny tramvaje přes celé město až k hřbitovu, nehledá se ještě jiná možnost?
ODPOVĚĎ: Dobrý den, uvedená lokalita vyplynula jako nejvýhodnější z vyhledávací studie. Na rozdíl od jiných lokalit zde není problematické napojení kolejí, město zde vlastní většinu pozemků a napojení na infrastrukturu je tu také jednodušší. Také Dopravnímu podniku toto navržené umístění vozovny vyhovuje. Nyní připravujeme příslušnou změnu územního plánu a chystá se technicko-ekonomická studie, která zpřesní podobu celého areálu napřílad i z hlediska modernizace dopravy (elektromobilita, vodíkový pohon a podobně.)

DOTAZ: Dobrý den, zde mé dotazy: 1. v jaké intervalu by měly linky po nové trati jezdit - v pracovních dnech. Bude to častěji než současná trojka a pětka? 2. nikde jsem nenašel plán prací na příští rok - co vše se ještě v roce 2022 chystá za uzavírky a omezení 3. kdy začne regulérní provoz na trati Děkuji za odpovědi
ODPOVĚĎ: Dobrý den, plán prací na příští rok se bude i s ohledem na vývoj epidemiologické situace a na průběh letošních prací se bude upřesňovat. Detailně ho ještě neznáme. Počítá se s pokládkou kolejového svršku v celé ulici Zikova, křižovatce Schweitzerova a úpravy povrchů a výsadby. Regulérní provoz na trati začne po kolaudaci, která se předpokládá na podzim 2022. Intervaly tramvajových linek se nezmění.

DOTAZ: Jak se změní autobusové linky na Nové Sady po dokončení tramvaje? Počítá se i se změnou tras například linky 16?
ODPOVĚĎ: Dobrý den, na podobnou otázku jsem už odpovídal. Trasa linky 16 se nijak měnit nebude a pokud jde o její interval, tak přejde z 10 minut na 12 minutový ve špičce. Větší změny v linkování autobusové dopravy plánujeme až po dokončení III. etapy.

DOTAZ: Dobrý den, zajímá mě, jak bude řešeno operativní parkování. Tzn. přijedu z práce, běžně stávám podélně na ulici Zikova, bude rozkopáno, nebude kde zaparkovat, co v takovém případě ? Bude k dispozici nějaké vyhrazené místo kam mohu zaparkovat, aby to nebylo na kilometry daleko?
ODPOVĚĎ: Dobrý den, vím, že parkování je problém, zasazoval jsem se o to, aby byla situace pro rezidenty co nejméně omezující. Vyhrazené náhradní parkovací plochy tady nevzniknou, protože v této lokalitě neexistuje žádné vhodné místo. V případě protipovodňových opatření v centru města jsme takové plochy připravili, ale zde bohužel opravdu nejsou. Dobrá zpráva ale je, že by v průběhu stavby reálná kapacita míst neměla nijak citelně klesat, protože i když se například uzavře polovina Zikovy ulice, měla by stavba mezitím ve volné části ulice umožnit parkování PO OBOU STRANÁCH (zatímco dnes se parkuje jen na jedné straně ulice). A po dokončení celé stavby bude v lokalitě více parkovacích stání.

DOTAZ: Dobrý den, pane primátore. Proč se nová vozovna neřešila současně se stavbu této trati? Není na jihu města nějaké vhodné místo? Příprava by trvala určitě déle, kvůli výkupům pozemků, projektování a stavebnímu řízení, ale mohla by se pak natáhnout trať až ke Slavonínu a současně napojení vozovny naráz a nedělat to na etapy v horizontu 20 let. Děkuji moc za odpověď
ODPOVĚĎ: Dobrý den, na jihu města taková vhodná lokalita není. Vybrané místo v Neředíně vyplynulo z vyhledávací studie jako optimální díky několika aspektům. Na rozdíl od jiných možných lokalit zde nebude problematické napojení kolejí, město už dnes vlastní většinu pozemků a napojení na infrastrukturu je tu také jednodušší. Lokalita vyhovuje i Dopravnímu podniku. K realizaci této stavby ale zbývá ještě docela dlouhá cesta. Nyní připravujeme příslušnou změnu územního plánu a zpracujeme i technicko-ekonomickou studii, která zpřesní podobu celého areálu. Zastavit na několik let kompletně připravenou stavbu tramvajové trati jen kvůli souběhu se stavbou vozovny v Neředíně by nebylo rozumné. Mimochodem, souběžně se stavbou trati na Nové Sady postaví dopravní podnik nový odstav a servisní středisko pro tramvaje v Jeremenkově ulici.

Zápis chatu najdete zde.

Fotografie:

 

26. února 2021 (pá)