Cyklostezka propojí Velkomoravskou ulici a třídu 17. listopadu

Cyklostezka propojí Velkomoravskou ulici a třídu 17. listopadu

Stavba nové tramvajové trati od tržnice přes areál někdejšího Mila ve směru na Nové Sady nepřinese výhodu jen cestujícím MHD. Součástí úprav celého prostoru je i vybudování cyklostezky, po níž se cyklisté dostanou od třídy 17. listopadu podél Mlýnského potoka a řeky Moravy až k mostu přes Velkomoravskou ulici a dále směrem k Novým Sadům.

Cyklostezka povede přes Šantovu ulici a kolem nákupní galerie Šantovka se po nové lávce dostane na pravý břeh Mlýnského potoka. Podél něho povede cyklostezka a chodník až k soutoku s Moravou, aby pak těsně před mostem na Velkomoravské zavedla cyklisty pod most, kde se dostanou na druhou stranu, směrem na Nové Sady. Tady už podnik Povodí Moravy provádí práce na protipovodňových opatřeních, přičemž součástí těchto úprav bude právě i stavba cyklostezky a chodníku.

Zprvu se bude cyklostezka ve směru od Envelopy napojovat přes Šantovu ulici, cílová podoba trasy je ale jiná. Později, po vybudování tzv. Šantovy hráze na říčním rameni mezi nákupní galerií a tržnicí, naproti budově Sokolovny, by měla cyklostezka vést tudy. Na dalších stovkách metrů pak bude koryto říčního ramene a posléze samotné řeky Moravy lemovat zelené nábřeží, nad ním chodník s novým stromořadím a cyklostezka. Cyklisté se tak dočkají příjemného a logického zkrácení cesty z východní strany centra Olomouce na Nové Sady, navíc ve velmi sympatickém prostředí.

Pokud jde o samotnou stavbu tramvajové trati, zatím ještě stále pokračují přípravné terénní práce, při nichž je upravován prostor budoucí trati a staví se nové mosty. Ke stavbě traťového tělesa přistoupí investor, tedy Statutární město Olomouc, až v příštím roce. Předcházet tomu bude na přelomu tohoto a příštího roku výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

13. září 2012 (čt)