Slavnostní zahájení stavby tramvajové trati

Slavnostní zahájení stavby tramvajové trati

Slavnostním poklepáním kolejnice oficiálně začala ve čtvrtek 14. června stavba nové tramvajové trati v Olomouci. Ta spojí s centrem města sídliště Nové Sady a Povel. Nová trať, která vznikne během jednoho a půl roku, ze stávající sítě odbočí na křižovatce u tržnice, protne areál bývalého podniku MILO a v první etapě skončí u Trnkovy ulice.

Stavba tramvajové trati právě začíná

Slavnostní zahájení stavby se odehrálo symbolicky v místě, kde už dnes vzniká podzemní parkoviště, nad nímž bude stát Galerie Šantovka a povede nová tramvajová trať. Při zahájení vystoupili zástupci města Olomouce, konkrétně primátor Martin Novotný a jeho náměstci Martin Major a Ladislav Šnevajs. Dalšími mluvčími byli představitelé společnosti SMC Development, která v lokalitě buduje novou městskou čtvrť a na stavbě tramvajové trati se podílí, zástupci dodavatele stavby Galerie Šantovka, společnosti Metrostav, a konečně i představitel společnosti Archaia, která v místě budoucí tramvajové trati a nové čtvrti prováděla archeologický průzkum. Součástí zahájení stavby byla prezentace archeologických nálezů z místa stavby, mimo jiné prvků někdejšího předsunutého fortu olomoucké pevnosti.

Výstavba čtvrté větve městské tramvajové sítě se uskutečňuje díky v tuzemských poměrech ojedinělé spolupráci soukromého a veřejného sektoru, kdy své síly spojilo statutární město Olomouc a společnost SMC Development. Druhým významným momentem je finanční účast Švýcarské konfederace, která na stavbu uvolnila prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Po celou dobu stavby tramvajové trati najdou zájemci všechny podstatné i aktuální informace na speciální webové stránce na www.olomouc.eu/tramvajova-trat.

Vše podstatné o nové trati

Díky výstavbě čtvrté větve olomoucké tramvajové sítě se v nejbližších letech dočkají pohodlného a spolehlivého spojení s centrem města obyvatelé lidnatých sídlišť Nové Sady a Povel. V dosahu nové trati dnes žije zhruba dvacet tisíc lidí, kteří jsou zatím odkázáni na individuální automobilovou dopravu nebo na autobusové spoje. V blízkosti nové trati je i několik rozvojových ploch, kde se předpokládá výstavba dalších bytových domů.

Stavba první etapy tramvajové trati začíná na jaře 2012. Podle všech předpokladů by trať měla být připravena ke zkušebnímu provozu na začátku roku 2014. Stavba samotná je rozdělena do dvou částí, přičemž letošní část A spočívá v terénních úpravách areálu někdejšího chemického podniku MILO a výstavbě dvou mostů, část B, tedy samotný kolejový svršek, začne na jaře příští rok.

Při plánování trati se počítalo s tím, že ji budou obsluhovat oboustranné tramvajové soupravy a na konečné tak nemusí vznikat složitá a nepraktická smyčka, ale jednodušší kolejová spojka. Takové řešení pak po technické stránce umožňuje i postupné protahování trati o jednotlivé další zastávky. Tramvaj poblíž centra Šantovka pojede v úseku asi dvou set metrů nad střechou podzemního parkoviště, a kvůli tomu, že trať vede přes ostrov mezi jednotlivými rameny řeky Moravy, také vzniknou dva nové mosty. „Zakázka to byla odborně zajímavá a technicky velmi náročná,“ hodnotí celou práci na projektu nové tratě hlavní projektant Luděk Šťastný z olomouckého Stavoprojektu. „Stačí vyjmenovat prvky jako železniční přejezd, umístění kolejiště na střechu garáží či přeložky na Velkomoravské ulici,“ dodává autor projektu.

Celkové náklady na stavbu samotné trati budou přesněji známy až po vysoutěžení dodavatele všech prací. Dnešní horní hranice odhadovaných nákladů je 470 milionů korun včetně DPH, z toho významnou část poskytne i Švýcarsko v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. O uvolnění asi 225 milionů korun rozhodla švýcarská strana letos v květnu. „Je to nejdůležitější bod na cestě k vybudování tramvajové trati, bez úspěchu v dotačním řízení bychom mnohem hůře hledali prostředky na její realizaci. Projekt prošel nesmírně náročným posuzováním a i švýcarské autority kladně posoudily jeho připravenost a přínosy pro rozvoj MHD a kvalitu životního prostředí ve městě,“ řekl primátor města Olomouce Martin Novotný. „Splatíme tak dluh velké části Olomoučanů, kteří dosud nemohou využívat komfort městské hromadné dopravy.“

Zcela zásadní pomoc znamená ojedinělá spolupráce se soukromým investorem, společností SMC Development, která staví v areálu bývalé chemičky obchodní a společenské centrum a novou obytně administrativní čtvrť. Na veškerou související infrastrukturu, jako jsou cesty, mosty a další stavby, poskytne 350 milionů korun.

Tramvajová síť se v Olomouci rozvíjí už od roku 1899. Poslední velkou inovací tramvajové sítě v Olomouci bylo vybudování trati mezi tržnicí a hlavním nádražím ČD přes třídu Kosmonautů v roce 1997. Ta umožnila ve srovnání s původní trasou, vedoucí přes historické části města, rychlejší spojení vlakového nádraží s centrem Olomouce.

Stavba první etapy tramvajové trati na Nové Sady v číslech

  • zhotovitel stavby: Skanska, a.s.
  • I. etapa od tržnice po ulici Trnkovu
  • délka 1394 m
  • tři zastávky – Šantovka, V Kotlině a Trnkova
  • trať obslouží oboustranné tramvajové soupravy, konečná stanice bude řešena kolejovou spojkou
  • předpokládané zahájení zkušebního provozu I. etapy je na začátku roku 2014
  • ve II. etapě bude následovat prodloužení trati po Družební ulici

Více informací na na www.olomouc.eu/tramvajova-trat.

Fotografie:

 

14. června 2012 (čt)